सत्यकुलाचार्य
 

सत्यकुलाचार्य साधु सत्यस्नेही

(03 मार्च 1920 – 20 जनवरी 2010)